Általános Szerződési és Felhasználási feltételek és GDPR

 

Jelen dokumentum (Általános Szerződési Feltételek, továbbiakban ÁSZF) tartalmazza és szabályozza a Bérbe.hu oldal használatával, böngészésével kapcsolatos általános felhasználási feltételeket, jogokat és kötelezettségeket.
A Bérbe.hu oldalt a Bérbe.hu Kft. (8900 Zalaegerszeg, Pacsirta u. 12./3., Cg: 20-09-072815) továbbiakban szolgáltató üzemelteti.
A Bérbe.hu kölcsönző portál böngészésével és használatával Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a Bérbe.hu használatára és szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket és annak minden pontjával egyetért!

1. Üzemeltetői adatok

 • Cégnév: Bérbe.hu Kft.
 • Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Pacsirta u. 12./3.
 • Adószám: 23975758-2-20
 • Eu adószám: HU 23975758
 • Cégjegyzékszám: 20-09-072815
 • Kibocsájtó cégbíróság, okmányiroda: Zalaegerszegi Törvényszék Cégbíróság
 • Szerződés nyelve: magyar
 • Elérhetőség: Kapcsolatfelvétel a Bérbe.hu kölcsönző portállal
 • Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-59781/2012.
 • Kamarai regisztrációs szám: ZA23975758.

2. A Bérbe.hu szolgáltatások köre

A Bérbe.hu online hirdetési oldal, ahol kölcsönző, bérbeadó cégek, vállalkozások hirdethetnek az Általános Szerződési Feltételek megismerése és elfogadás esetén, az adott szolgáltatás megfizetése után. A hirdetési tarifákat lásd a 2.1. pontban.

2.1. Hirdetési tarifáink

Céges hirdetési csomagunk 2014.07.01-től INGYENES!

Bérbe.hu kölcsönző portál, kölcsönzés, bérlés, ingyenes hirdetés

 • Korlátlan számú hirdetést lehet feltölteni INGYENESEN!
 • Hirdetésenként 3db kép feltöltésére van lehetőség;
 • Gyors és egyszerű szerkesztési lehetőség.

Kiemelt megjelenések, látogatottság növelés:

 • Sliderben való hirdetés megjelenése a nyitólapon: 5.000Ft+Áfa / hó;
 • Kiemelt hirdetéseinkben történő megjelenés a nyitólapon: 5.000Ft+Áfa / hó;
 • Előre sorolás az adott kategóriában: 5.000Ft+Áfa / hó;
 • Első vagy FIX pozíció az adott kategóriában 10.000Ft+Áfa/hó;
 • Kiemelt partnereink közötti logó megjelenés: 10.000 Ft+Áfa / év;
 • Banner megjelenések a főoldalon és az aloldalakon.

Magánszemélyeknek, felhasználónként egy hirdetés adható fel!

Kiegészítés: 1-nél több eszközt bérbeadó hirdető oldalunkon céges hirdetőként jelentethet meg hirdetéseket!

Egyéb szolgáltatásaink:

 • Eszközök, hirdetések elkészítése, feltöltése

Amennyiben nincs ideje, lehetősége feltölteni kölcsönzőjének teljes kínálatát, úgy azt díjazás ellenében elkészítjük, feltöltjük Önnek.

 • Banner tervezés, készítés

2.2. Médiaajánlat

 • Amennyiben a 2.1. pontban megjelentetett csomagok közül egyik sem megfelelő vállalata részére, vagy
 • főoldalon/aloldalon történő banner elhelyezését kéri, abban az esetben kérjük lépjen kapcsolatba velünk.

3. Regisztráció

A honlap böngészése, olvasása, azon történő keresés nem kötött regisztrációhoz.
Hirdetés feladása kizárólag felhasználói regisztrációval lehetséges. A Hirdető a regisztrációt követően a 2.1. pontban feltüntetett csomagoknak és díjaknak megfelelően, hirdetéseket jogosult elhelyezni a honlapon.
A Bérbe.hu regisztrációjához a böngészőjében a cookie-k használatát engedélyezni szükséges, enélkül bizonyos funkciók működésképtelenek.
A regisztráció során az adatok kitöltésekor figyelni kell az adatok pontos és valóságnak megfelelő megadására. A kötelező mezők kitöltése nélkül a regisztráció nem lehetséges.
Az adatok kitöltése után fontos a megadott adatokat ellenőrizni és jóváhagyni. Ezt követően kerülhet sor a 2.1. pontban feltüntetett hirdetési csomag kiválasztására. A helytelen kitöltésért/feltöltésért a szolgáltató felelősséget nem vállal.
A szerződés a regisztráció visszaigazolásával, ráutaló magatartással jön létre és az 5. pontban részletezettek szerint szűnik meg. A szerződés a regisztráció napján lép életbe.

4. A hirdetések törlése, módosítása

A hirdető a hirdetéseit bármikor törölheti, a Profil oldal / Hirdetések szerkesztése menüpont alatt.
A szolgáltató jogosult termékek/eszközök hirdetéseinek törlésére előzetes értesítés és indoklás nélkül. Súlyos szabálytalanságok esetén a Szolgáltató jogosult a Hirdető időszakos vagy végleges kizárására.
Szabálytalannak minősül a hirdetés a következő esetekben:

 • KÉP NÉLKÜLI hirdetés
 • Ugyanazon hirdetés 1 hónapnál gyakoribb feltöltése (megújítása)
 • Nem saját eszközök hirdetése (különösen az ügynökségek és online oldalak hirdetései)
 • Ugyanazon hirdetéseket különböző felhasználónév alatt feltölteni
 • A hirdetés nem kölcsönzés, bérbeadás / szolgáltatás témakörbe tartozik;
 • Külső hivatkozások / webcímek vannak feltüntetve a képeken, vagy a hirdetés címében;
 • Egy hirdetésben (termékleírásban) több terméket hirdet a Hirdető;
 • Telefonszám megjelenítése a hirdetés címében vagy leírásában;
 • Domain név megjelenítése a hirdetés címében vagy leírásában;
 • Indokolatlan felkiáltójelek és különleges karakterek használata;
 • Céges logóval ellátott hirdetési képek használata;
 • Telefonszámmal ellátott képek használata;
 • Ha a hirdetés ellentmond a jelen ÁSZF-ben leírtaknak;
 • Jogsértő hirdetés;
 • Megtévesztő hirdetés;
 • Manipulált, valótlan adatokat tartalmazó hirdetés
 • Manipulált vagy reklámot tartalmazó képeket megjelenítő hirdetés;
 • Közerkölcsöt sértő hirdetés;
 • Jó ízlést sértő hirdetés.

A hirdetés törléséből Hirdetőnek származó kárát a szolgáltató nem köteles megtéríteni. A szabálytalan hirdetésből, Szolgáltatónak származó kárát a Hirdető köteles megtéríteni!
A hirdető bármikor, valamennyi általa elhelyezett hirdetését törölheti a Bérbe.hu oldalról.

5. Regisztráció törlése, szerződés megszüntetése

A Hirdető jogosult a regisztrációja törlésére, ezzel a Hirdető és Szolgáltató között létrejött szerződés automatikusan megszűnik.
A regisztráció törlését, a profil oldal menüpont alatt a REGISZTRÁCIÓ TÖRLÉSE gombbal lehet megtenni.
A regisztráció szerződés lejárata előtti megszüntetése esetén a Hirdető nem jogosult a hirdetés díját a Szolgáltatótól követelni. A törölt regisztráció esetén a Hirdető adatai fizikailag nem kerülnek automatikusan megsemmisítésre.
A törölt regisztráció bármikor megújítható.
A regisztráció törlése díjmentes.

A regisztrációt és felhasználó törlését a Szolgáltató bármikor – előzetes értesítés nélkül – megszüntetheti az alábbi esetekben:

 • késedelmes fizetés
 • szabálytalan hirdetés
 • szabálytalan képek használata
 • valótlan , vagy pontatlan adatok
 • Szolgáltató megkeresésére – a megadott elérhetőségeken – nem érkezik (írásos, vagy szóbeli) válasz

6. Felelősség kizárása

A Bérbe.hu megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy sem üzemzavar, sem egyéb tényező ne zavarja a honlap folyamatos elérhetőségét, működését. A feltett hirdetéseket lehetőség szerint ellenőrizzük, szűrjük, igyekszünk a valótlan tartalmakat kiszűrni. Jogosultak vagyunk az ellenőrzésre, de nem vagyunk kötelesek ezt megtenni.
A következő esetekben a Bérbe.hu nem vállal felelőséget:

 • A Bérbe.hu nem vállal felelősséget a rajta kívül álló okokból történő leállásból eredő károkért;
 • Az oldal elleni külső támadásokból szereplő károkért, leállásért;
 • A Bérbe.hu nem vállal felelősséget a Hirdető termékeiért;
 • A hirdetésekben szereplő adatok valóságtartalmáért;
 • A hirdetésben szereplő termék rendelkezésre állásáért;
 • A hirdetésekben szereplő téves adatokból eredő károkért.

7. Adatkezelés és GDPR

Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-59781/2012.

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról:

7.1. kapcsolódó fogalmak:

 • GDPR nyilatkozat

  A 2018. május 25-én hatályba lépő Általános Adatvédelmi Rendelet (General Data Protection Regulation, GDPR) egységes adatvédelmi szabályozást teremt az Európai Unióban. A rendelet az összes olyan vállalatra vonatkozik, amely uniós állampolgárokkal kapcsolatos személyes adatokat kezel – függetlenül attól, hogy hol található a vállalat székhelye.

 • személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemzõ tényezõ alapján azonosítani lehet;
 • adatkezelõ: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja:
 • Cégnév: Bérbe.hu Kft.
 • Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Pacsirta u. 12./3.
 • Adószám: 23975758-2-20
 • Eu adószám: HU 23975758
 • Cégjegyzékszám: 20-09-072815
 • Kibocsájtó cégbíróság, okmányiroda: Zalaegerszegi Törvényszék Cégbíróság
 • Szerződés nyelve: magyar
 • Elérhetőség: Kapcsolatfelvétel a Bérbe.hu kölcsönző portállal
 • Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-59781/2012.
 • Kamarai regisztrációs szám: ZA23975758.
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;
 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelõvel vagy az adatfeldolgozóval.

7.2. Adatkezelés

Személyes adat akkor kezelhető, ha az érintett hozzájárul. Az oldalon történő regisztráció esetén, a regisztráló hozzájárul adatai kezeléséhez.
Adatkezelés célhoz kötöttsége. Az adatkezelés, a hirdetés és a számlázás, hirdetők megkülönböztetése és kapcsolattartás céljából történik.
A felhasználók az adataik megadásával, illetve hirdetés feladásával hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a Bérbe.hu Kft. a megadott elérhetőségeken ajánlattal, hírlevéllel felkeresse. A hozzájárulás a kapcsolatfelvétel menüpont alatt bármikor ingyenesen, indokolástól mentesen visszavonható. A hozzájárulás visszavonható továbbá a szolgáltatónak címzett és a szolgáltató székhelyére postai úton eljuttatott nyilatkozattal is.
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.
A Bérbe.hu egyes szolgáltatásainak (pl. hirdetésfeladás) használata regisztrációhoz kötött amely során az alábbi adatok megadására van szükség:

 • Hirdető neve;
 • Címe;
 • Telefonszáma;
 • Email címe.

Ezek az adatok elengedhetetlenek a szolgáltatás működöséhez. Az adatok valódiságát nem ellenőrizzük.
Az adatkezelés a Dima.hu szerverein történik. A szerver üzemeltető címe: 4026 Debrecen, Borz u. 1. fsz. 2.

7.3. Adattovábbítás

A hirdető (regisztráló, érintett) Bérbe.hu -szolgáltató- részére megadott adatait 3. személy részére nem továbbítja. Azokat bizalmasan kezeljük.

7.4. Adatmódosítás

Az érintett bármikor kérheti a személyes adatainak változtatását, módosítását. Azt az adatkezelő köteles módosítani. A módosítás elvégzéséről az érintettet az adatkezelő értesíti. A felhasználó szintén képes a honlapon módosítani az adatait.

7.5. Adatkezelés időtartama

Az érintettek adatait a cél fennállásáig kezeljük. A cél fennállása a hirdetés időtartama. Az adatkezelés céljának megszűnése után a személyes adatokat nem kezeljük tovább.

7.6. Adatok törlésének kérelme

Az érintett kérheti adatainak törlését a nyilvántartásból, ebben az esetben a Bérbe.hu szolgáltatásainak bizonyos részei (pl. hirdetésfeladás) nem vehetők igénybe.

A regisztráció törlése gomb használatával, a kezelt és mentett adatok is eltűnnek az oldalról.
A Bérbe.hu használata során rendelkezésére bocsátott személyes adatait bizalmasan kezeljük, harmadik fél részére nem adjuk át.
A Bérbe.hu böngészése során technikai információk kerülhetnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó ip címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét), mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál. A rendszer adatokat tárolhat a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek.
A Bérbe.hu regisztrációjához a böngészőjében a cookie-k használatát engedélyezni szükséges, enélkül bizonyos funkciók működésképtelenek.

8. ÁSZF érvényessége

Jelen ÁSZF 2017.07.01-től visszavonásig érvényes.

footer bérbe logos